BLOG

Už více než rok se společně potýkáme se situací okolo koronaviru. Mnoho z nás už se na situaci adaptovalo a vytvořilo si rituály a strategie, které nám pomáhají. Zvládli jsme se přizpůsobit home officu a distanční formě výuky, přeorganizovali fungování domácností, hledali nové způsoby komunikace a řešení problémů s našimi blízkými. A proto bych nám...

Již několik měsíců se v našem světě odehrávají události, které nikdo z nás nečekával a nepřál si je. Cítíme se ohrožení a máme strach, který v nás spouští obranné mechanismy. Každý z nás má jinou strategii, jak se s okolní realitou vyrovnávat. Existují však obecná doporučení, která by mohla přispět k lepší psychické pohodě, ať už se za okny...