psychologické poradenství

  • jednorázová konzultace nebo krátkodobá spolupráce při řešení aktuálních obtíží
  • poradenství při výukových a výchovných potížích u dětí od 6 let
  • osobnostní rozvoj se zaměřením na růst a hledání zdrojů 

psychoterapie

  • individuální terapie - dlouhodobější spolupráce na cestě ke změně a posílení sebeúcty
  • párová terapie - pro ty, kteří zažívají těžkosti, nesoulad či neshody v partnerském vztahu

diagnostika

  • diagnostika třídních kolektivů - externě nabízím spolupráci školám, které nemají školního psychologa

programy KUPOZ a ROPRATEM

meditace

  • forma řízené imaginace s cílem zklidnit mysl i tělo, odpočinout si, ale také hledat cestu do vlastního nitra