psychologické poradenství

  • Jednorázová konzultace nebo krátkodobá spolupráce (do pěti sezení) při řešení aktuálních obtíží. Zaměřuje se na osobnostní rozvoj, získání náhledu na problém či vztahy, na růst a hledání vnitřních zdrojů. Podpora může napomoci při rozhodování, jaký směr si zvolit.

psychoterapie

  • Individuální psychoterapie je dlouhodobější spolupráce na cestě ke změně a posílení sebeúcty. Jde o pojmenování, pochopení a přijetí hlubších vnitřních příčin našeho jednání, vnímání a prožívání. Má smysl, pokud má klient motivaci ke změně a touhu hledat k ní cestu. Psychoterapie nenabízí návod na řešení, ale pomáhá pochopit, co brání změně, kterou si přejeme. Terapeut je průvodce směrem k rovnováze, přijetí zodpovědnosti, rozhodnosti a laskavému vztahu k sobě.

meditace

  • Forma řízené imaginace s cílem zklidnit mysl i tělo, odpočinout si, ale také hledat cestu do vlastního nitra. Je to prevence i intervence ve chvílích distresu.

ČEMU SE NEVĚNUJI:

  • odborné diagnostice spadající do kompetence klinických psychologů či psychiatrů
  • diagnostice intelektu nebo struktuře osobnosti
  • rodinné terapii (doporučuji kontaktovat např. Centrum psychologické pomoci https://www.cepp.cz )
  • zpravidla nepracuji s páry, mohu však nabídnout kontakt na kolegy
  • nepracuji s dětmi, mohu opět nabídnout kontakt na kolegy
  • nevypracovávám odborné posudky