psychologické poradenství

 • jednorázová konzultace nebo krátkodobá spolupráce při řešení aktuálních obtíží
 • poradenství při výukových a výchovných potížích u dětí školního věku
 • osobnostní rozvoj se zaměřením na růst a hledání zdrojů 

psychoterapie

 • individuální terapie - dlouhodobější spolupráce na cestě ke změně a posílení sebeúcty
 • párová terapie - pro ty, kteří zažívají těžkosti, nesoulad či neshody v partnerském vztahu
 • psychoterapie dětí - vedení při osobních problémech u dětí od 15 let

diagnostika

 • diagnostika třídních kolektivů - externě nabízím spolupráci školám, které nemají školního psychologa

programy KUPOZ a ROPRATEM

meditace

 • forma řízené imaginace s cílem zklidnit mysl i tělo, odpočinout si, ale také hledat cestu do vlastního nitra 

ČEMU SE NEVĚNUJI:

 • odborné diagnostice spadající do kompetence klinických psychologů či psychiatrů
 • diagnostice intelektu nebo struktuře osobnosti
 • rodinné terapii (doporučuji kontaktovat např. Centrum psychologické pomoci https://www.cepp.cz )
 • zpravidla nepracuji s páry, mohu však nabídnout kontakt na kolegy
 • nepracuji s dětmi/rodinami v rozvodovém řízení
 • nevypracovávám odborné posudky